THỨ NGÀY NỘI DUNG
2
03/12
Sáng
8h00: Lịch làm việc của lãnh đạo công ty - Thành phần tham gia
Chiều
13h30: Họp hội đồng quản trị
15h30: Lịch làm việc của lãnh đạo công ty - Thành phần tham gia
3
19/12
Sáng
7h30: Lịch làm việc của lãnh đạo công ty - Thành phần tham gia [ Xe 04316]
Chiều
14h00: Lịch làm việc của lãnh đạo công ty - Thành phần tham gia [ Xe 04316]
15h00: Lịch làm việc của lãnh đạo công ty - Thành phần tham gia
4
20/12
Sáng
7h00: Lịch làm việc của lãnh đạo công ty - Thành phần tham gia
Chiều
13h30: Lịch làm việc của lãnh đạo công ty - Thành phần tham gia
5
21/12
Sáng
8h00: Lịch làm việc của lãnh đạo công ty - Thành phần tham gia
Chiều
14h00: Ban Giám đôc công ty làm việc với Ban QL Khu kinh tế - Ban Giám đốc
6
22/12
Sáng
8h00: Lịch làm việc của lãnh đạo công ty - Thành phần tham gia
Chiều
14h00: Lịch làm việc của lãnh đạo công ty - Thành phần tham gia
7
23/12
Sáng
8h00: Lịch làm việc của lãnh đạo công ty - Thành phần tham gia
Chiều
14h00: Lịch làm việc của lãnh đạo công ty - Thành phần tham gia
DỰ KIẾN TUẦN TỚI
 • 1. Ngày 27/10/2018: Dự HN tổng kết công tác
 • 2. Ngày 28- 29/10/2018:
2
03/12
Sáng
8h00: Lịch làm việc của lãnh đạo công ty - Thành phần tham gia
Chiều
13h30: Họp hội đồng quản trị
15h30: Lịch làm việc của lãnh đạo công ty - Thành phần tham gia
3
19/12
Sáng
7h30: Lịch làm việc của lãnh đạo công ty - Thành phần tham gia [ Xe 04316]
Chiều
14h00: Lịch làm việc của lãnh đạo công ty - Thành phần tham gia [ Xe 04316]
15h00: Lịch làm việc của lãnh đạo công ty - Thành phần tham gia
4
20/12
Sáng
7h00: Lịch làm việc của lãnh đạo công ty - Thành phần tham gia
Chiều
13h30: Lịch làm việc của lãnh đạo công ty - Thành phần tham gia
5
21/12
Sáng
8h00: Lịch làm việc của lãnh đạo công ty - Thành phần tham gia
Chiều
14h00: Ban Giám đôc công ty làm việc với Ban QL Khu kinh tế - Ban Giám đốc
6
22/12
Sáng
8h00: Lịch làm việc của lãnh đạo công ty - Thành phần tham gia
Chiều
14h00: Lịch làm việc của lãnh đạo công ty - Thành phần tham gia
7
23/12
Sáng
8h00: Lịch làm việc của lãnh đạo công ty - Thành phần tham gia
Chiều
14h00: Lịch làm việc của lãnh đạo công ty - Thành phần tham gia
DỰ KIẾN TUẦN TỚI
 • 1. Ngày 27/10/2018: Dự HN tổng kết công tác
 • 2. Ngày 28- 29/10/2018:
THÔNG BÁO
 • Những thành tích đạt được: Huân Chương Lao Động Hạng Ba, Bằng Khen Bộ NN & PTNT, Giấy chứng nhận tiêu chuẩn SGS, Cờ thi đua của Chính Phủ,Giấy chứng nhận công trình chào mừng nhà máy gỗ MDF Quảng trị dây chuyền 2 của Cty CP gỗ MDF VRG là công trình đóng góp quan trọng và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước gia đoạn 2011- 2015.
 • Địa chỉ nhà máy MDF1: KCN Nam Đông Hà, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị - Việt Nam
 • Địa chỉ nhà máy MDF2: KCN Quán Ngang, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị - Việt Nam
 • Tel: ( 84) 55.3560639/ 566978
 • Fax: ( 84) 53.3560482
 • Email: mdfquangtri@mdfquangtri.vn
 • Website: www. mdfquangtri.vn